มาแล้ว ตัวแม่ มนต์สิทธิ์ โชว์ลอตเตอรี่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่ช าวโซเชียลต่างติ ดตามและต้อ งบอกว่า รออ ยู่นะ ซึ่งใกล้ แล้ว สำหลับ ครั้งสุดท้ายปล้ายปี

โดยหล ายคนก็ ลุ้ นกันแน่น อน โดยเฉาะfc ว่ากองฉล ากจะออกผลหรือไม่ออก

โดยล่าสุดหล ายคนคงรู้จักกันดีสำห รับนักร้องลูก ทุ่งดั ง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ที่มีผลงานเพลงม ากม ายให้ได้ติ ดตาม

และยังคอ ย บอกเ ลขให้กับแ ฟนค ลับที่ติดตามได้นำเลขไปซื้อล อตเต อรี่ต ามกันอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ มนต์สิทธิ์

โพ สต์โชว์สลา กกินแบ่ งรั ฐบาลเต็มไม้เต็มมือ ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ 5 ใบ 10 ใบ และ 15 ใบ ที่เกือบถูกรางวัลที่ 1 ถึง 30 ล้านบาทผิ ดไปแค่ตั วเดียวมาแล้ว

แถมร อบที่แล้ว วันที่ 1 ธ.ค.63 มนต์สิทธิ์ ถู กเล ขท้าย 2 ตัว รั บเงินรางวัลไปนอน กอดแบบเต็ มๆ แหม  เจ้เนี้ย ฟุดๆ

 

โพสต์ดังกล่าว

ล่าสุด มน ต์สิทธิ์ ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ซื้ อมาพร้อมระบุว่า ถึง C V-19 มา ฉันยังสร รหาลอตเตอรี่เหมื อนเดิม รอบนี้รวย

เห็ นกันแบบ ชั ดๆ ถึงแพงก็สู้ครับ เพราะใจมันรัก จะซื้ อมากซื้ อน้อย ก็ภูมิใจครับ

เพราะได้เล ขในใจแล้วครับ รอบนี้ชอบ 021-061-464 ตัดเอานะทุท่าน แหม่ถ้าให้ดี นี้ต้องให้พีมนต์สิทธ์ มาหมุ่นเอง

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์ลอตเตอรี่ที่ซื้ อ (จัดหนักกันได้ แต่ต้องพอประมาฌ มิฉนั้น กลางเดือนมกรา อาจได้ซูด ม่าๆ)

ภาพที่โพสต์

ภาพที่โพสต์

ทั้งนี้ มน ต์สิทธิ์ คำสร้อย ได้บอกเล ขที่ตนเอง เผื่อใครที่ชอบจะได้นำไปซื้ อลอตเตอรี่ตาม ยังไงขอให้เข้าวิ นกันทั่วหน้า

ขอให้ส มหวังกันทั่ วหน้า ก่อนปีให ม่กันด้วย

เรี ยบเรีย งโดย  Admin D