สลับกันพระกับสาวมัวแต่เล่นไลน์ เลยหยิบกระเป๋าผิด

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโโลกอินเตอร์เน็ตและคนทั้งประเทศต่างติดตามและ ต้องบอกว่ า สาธุ หลวงพี่ 5G แหม่ทำไปได้

โดยล่าสุด เป็นเรื่องราวที่มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเ ห็นกันเป็นจำนวนมาก สำหรับหวงพี่องค์นี้

หลังได้มีเพ จเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์เ มื่อผู้หญิ งกั บพร ะอ ยู่ใกล้กัน เกิดการ หยิบกระเป๋าผิด แต่ไม่ได้ดู  งานนี้บอกเล ยไม่รู้จะฮาหรือสงสา รดี

โดยได้โพ สต์ร ะบุข้อ ความว่า มัวแต่เล่นไลน์วางกร ะเป๋าไว้ใกล้กั น ผลออกม าเป็นออย่างนี้

โพ สต์กดังกล่ าว

ภา พดังก ล่าว

ภ าพดังกล่า ว