แม่ค้าขายก๊วยเตี๋ยวเก็บร้าน​ อยู่ต่อก็ขายไม่ได้

เป็นอี กหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียล ต่างติ ดตาม และต้องบอกว่า เราจะกว้าไปด้วยกัน

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคม เฟสบุ๊คชื่อว่า Ake Srisuwan ได้โพสต์ข้อค วามระบุว่า

ภาพนี้พีค เป็นภาพแม่ค้าขา ยก๊วยเตี๋ยวย่าื น ประดิพัทธ์ กำลังเก็บร้าน เพราะอยู่ต่อก็ขา ยไม่ได้

หลังจากมีมาตราการให้นั่งกินได้แค่สา มทุ่ม ในขณะที่คนหาเช้ากินค่ำ ต้องจำใจเก็บ

แต่ด้านหลังคือร้านสะด วกซื้ อของนายทุน แสน น าน ที่เปิดได้ ทั้งวันทั้งคืน เป็นอะไรที่ดูแล้วหดหู่

โพ สต์ดังกล่าว

ภาพจาก the standard

เป็นกำลังใจให้ค นหาเช้ากิ นค่ำครับ

ภาพจาก the standard

เป็ นกำลังใจให้กับทุกๆท่า นที่ได้รับ ผลกร ะทบจา ก C V19 ครับ