วิจัยเผย พ่อแม่ที่ดีต้องรู้จักเลี้ยงดูสอนลูกด้วย เสียงเบา

Articles

อีกหนึ่งบทความดีๆ ที่น่าสนใจ สำหรับคุณพ่อคุณแม่เวลาเลี้ยงลูก ถ้าไม่ควบคุมอารมณ์ให้ดี ก็มักจะเสียงจะดังขึ้นโดยไม่รู้ตัว  จะส่งผลกับจิ ตใจของเด็ก จากการวิจัยเป็นเวลา 15 ปีของ ศาสตราจารย์ Parade จาก Brown University ชี้ว่า เด็ก ๆ ที่ถูกสั่งสอนด้วยเสียงดัง เสียงตะคอก เมื่อโตขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนรักจะไม่ดี

“การตะคอกเสียงดังของพ่อแม่ไม่สามารถสอนลูกว่าจะควบคุมอารมณ์ยังไง” พูดง่าย ๆ ก็คือ พ่อแม่ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำไม่สามารถเลี้ยงดูลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์สูงได้ ยิ่งพ่อแม่สั่งให้ลูกทำอะไรด้วยเสียงดังเท่าไหร่ เด็ก ๆ ก็จะยิ่งเชื่อฟังน้อยลงเท่านั้น

งานวิจัยโดยนักจิตวิทยา Luria พบว่า เวลาผู้ใหญ่สั่งให้ลูก “อย่าวิ่ง”, “กินเร็ว ๆ หน่อย” ด้วยเสียงดัง เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบไม่เพียงไม่ฟัง แต่ยังจงใจทำผิดต่อไปด้วย เด็กก่อนวัยเรียนจะตอบรับการกระตุ้นที่น่าตื่นเต้น เช่นการตะโกนของพ่อแม่ จะยิ่งเป็นการสนับสนุนให้พวกเขาทำพฤติกรรมเหล่านั้นต่อไป เหมือนเสียงเชียร์ในสนามกีฬา ที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้เด็ก

เด็กเล็กไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างถูกและผิด การแสดงออกในทางลบเสมอ ทำให้เด็ก ๆ สับสน “การอบรมสั่งสอนด้วยเสียงเบา” ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ที่สหรัฐอเมริกา ผู้ปกครองและคุณครูให้ความสำคัญกับการอบรมสั่งสอนด้วยเสียงเบา คุณครูพบว่า เวลาพวกเขาตะโกนสั่งเด็ก ๆ เด็กจะทำเพราะถูกบังคับหรือไม่สนใจ แต่ถ้าใช้เสียงเบา เด็กจะให้ความร่วมมือมากขึ้น กำจัดความหงุดหงิดของตัวเองได้ ถึงจะเชื่อมต่อจิตใจกับลูกได้

ข้อดีของการอบรมสั่งสอนด้วยน้ำเสียงเบา

1. น้ำเสียงต่ำสามารถทำให้คนมีสติสัมปชัญญะมากขึ้น อารมณ์ที่สงบสุขสามารถลดความก้าวร้าวของเด็ก ทำให้สื่อสารได้ดีขึ้น

2. การใช่เสียงเบาจัดการลูก จะทำให้อีกฝ่ายฟังมากขึ้น

3. เมื่อพ่อแม่สงบและไม่หงุดหงิดจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับลูก ๆ ของพวกเขา ถึงจะทำให้ลูกมั่นใจและอารมณ์มั่นคง เป็นการให้ของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตลูก

ทั้งนี้เพื่อการเติบโตที่ดีของลูกๆ พ่อและแม่ต้องควบคุมอารมณ์ในการสนทนากับเด็กๆเพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกๆต่อไปในอนาคต