สหรัฐฯจัดให้ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หมอไทย

Articles

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่ายินดีอย่างมาก สำหรับวงการแพทย์อุปกรณ์และเครื่องมือถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ล่าสุด สหรัฐฯ บินมามอบ “อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” ให้หมอ-พยาบาลไทย ตั้งแต่หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์ผ่ๅตั ด ยันถุงคลุมรองเท้า รวมเกือบ 4 หมื่นชิ้นสร้างเสียงชื่นชมอย่างมาก

วันที่ 9 มีนาคม 2563 – นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมคว บคุม  กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือแพทย์ในการทำงาน

โดยมี Mr. Peter Malnak ผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย เป็นผู้มอบ และมี Dr. Daniel Kertesz องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย, Dr.John MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

ในการมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.ถุงมือยางไนโตร 10,000 ชิ้น

2.หน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น

3.เสื้อกาวน์ผ่ๅตั ด 5,000 ชุด

4.หน้ากากพร้อมตัวกรองอนุภๅค 5,000 ชิ้น

5.ถุงคลุมรองเท้า 5,000 ชิ้น

6.หมวกคลุมผมอนามัย 5,100 ชิ้น

7.กระบังป้องกันใบหน้า 2,500 ชิ้น

8.แว่นครอบตานิรภั ย 500 ชิ้น

ทั้งนี้ การส่งมอบดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโ ร คจะทำการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ และสถานพยาบาลในพื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เหล่านี้ หลังมีการแชร์เรื่องราวต่างได้รับเสียงชื่นชใจากชาวไทยไม่น้อยเลยทีเดียว และก็ต้องขอขอบคุณ จนท ทางสหรัฐฯ สำหรับน้ำใจดีๆ อย่างมาก

ขอบคุณ thaiquote