ยืนยันแจกคนที่เคยได้

News

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ และเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่ ที่กังวัลใจว่าตนเองได้รับ 5000 บาทแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือบุตร 3000 บาทอีกไหม วันนี้มีความคืบหน้ามาแจ้งเช่นเคยครับ สำหรับกลุ่มเปราะบางบุตรอายุเกิน 6 ขวบและเคยได้รับสิทธิค่าเลี้ยงดูอยู่แล้ว รองโฆษกรัฐฯ แจ้งว่าจะได้รับทุกคน โดยเงินจะโอนให้ช่องทางเดิมที่เคยได้รับทุกเดือน กลุ่มเด็ กมีทั้งสิ้น 1,394,756 คน 1คน ต่อ 1สิทธิ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เริ่มจ่ายเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. มีทบย้อนหลัง เด็ กที่โดนตั ดสิทธิคือ เด็ กที่ได้รับเงินจากประกันสังคมเท่านั้น

ได้รับเงินทุกคน

พ่อแม่ได้รับเยียวย า 5 พันบาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเยียวย าเกษตรกร จะได้รับเงินตรงจุดนี้ไหม ยืนยันว่า 1 คน ต่อ 1 สิทธิ สิทธิของพ่อแม่จะไม่เกี่ยวกับเด็ ก คนละสิทธิกันถือว่าไม่ซ้ำซ้อน คำถามใหญ่ๆคือ แล้วจะนับจนถึงเดือนไหน จากข้อมูลเด็ กที่มีสิทธิ 1,394,756 คน

นับถึงเมษายน 1,312,705

นับถึงพฤษภาคม 1,402,804

นับถึงมิถุนายน 1,459,737

จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า พม.น่าจะนับถึงเดือน พฤษภาคม ส่วนเด็ กที่ลงทะเบียนหลังจากนั้นมีโอกาศที่จะไม่ได้รับสิทธินี้ครับ

ความคืบหน้ากลุ่มเปราะบาง

ทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง , มุมข่าว