เหมือนลๅงบอกเหตุ

Articles

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการแชร์ต่อกันจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านคอกควาย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้นำชุมชน พร้อมชาวบ้าน ร่วมประชุมหารือเตรียมทำบุญครั้งใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โบสถ์เก่าแก่ของวัดคอกควาย แล้วเกิดเหตุการณ์ประหล าด เมื่อองค์พระประธาน ปางประทานพร เนื้อสัมฤทธิ์ ซึ่งสร้างเมื่อปี 2519 มีคราบคล้ายน้ำตๅไ หลออกมา ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเกิดจาก อ ๅเ พ ศ อะไรบางอย่าง

นางลำพาด พูลชาติ อายุ 53 ปี เล่าว่า กรณีที่เกิดไ ฟไหม้โบสถ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ส่วนตัวจึงเชื่อว่าน่าจะเกิด อ ๅ เ พ ศ เพราะวัดแห่งนี้ไม่ได้ทำบุญใหญ่มาหลายปีแล้ว ก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีการทำบุญใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านสักครั้ง ส่วนกรณีที่องค์พระประธานน้ำตๅไ หลก็น่าจะสื่อถึงอะไรสักอย่าง ที่ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้

ส่วนนางหนูทิพย์ สนทนา อายุ 38 ปี บอกว่า ก่อนเข้าพรรษาได้เข้าไปทำความสะอาดในพระอุโบสถ จากนั้นก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยในระหว่างที่ทำความสะอาดอยู่ก็เห็นสายไ ฟพันกัน ซึ่งทางวัดก็ได้ให้ช่างมาดูและซ่อมเรียบร้อย ก็ไม่คิดว่าจะเป็นลางบอกเหตุอะไร จึงเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากกระแสไ ฟฟ้าลั ดวงจร แต่ก็แปลกที่พระประธานมีน้ำตๅไ หล

ขณะที่นายสำรอง แสนเดช อายุ 40 ปี เปิดเผยว่า ได้ยินเสียงผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ไปช่วยกันดับไปที่วัดก็ไป แต่ปรากฏว่าไ ฟดั บแล้วเมื่อเข้าไปดูก็เห็นแต่สภาพความเสี ยหายภายในโบสถ์ ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้ อาจะเกิด อ ๅ เ พ ศ อะไรหรือไม่ แต่ส่วนตัวไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ น่าจะเป็นเรื่องของไ ฟฟ้าลั ดวงจรมากกว่า เพราะสายไ ฟและพัดลมอาจจะชอร์ตแล้วเกิดไ ฟ ส่วนเรื่องที่จะทำบุญนั้นก็ต้องหารือทั้งทางวัด ผู้นำชุมชน และชาวบ้านร่วมกันอีกครั้ง แต่ก็เชื่อว่าทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ได้เสียหายอะไร

ขอบคุณ ข่าวไทย