2 กลุมนี้เท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม

News

ถือเป็นข่าวที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่มีสิทธิเตรียมรับเงิน รัฐบาลจ่ายให้คนละ 15,000 บ. ในกลางเดือน ส.ค 63 ไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มอีก ในภาวะที่บ้านเมือง ยังไม่พ้น รัฐบาลก็มีมีโครงการออกมาช่วย ให้กลุ่ม ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวนกว่า 6 หมื่นราย ที่เข้าข่าย ตกงานหรือว่างงาน ตามเงื่อนไข ของทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำลังจะได้รับ เงินชดเชย จำนวน 5,000 บ. จำนวน 3 งวด เป็นเงิน 15,000 บาท

และนอกจากนี้ ยังไม่เคย ได้รับสิทธิทดแทน กรณีที่ว่างงาน ในสัดส่วน 62% ของค่าจ้าง รายวัน และ ยังไม่เคยได้รับ เงินเยียวย า จากโครงการไดๆ ของท่งภาครัฐ เช่น เราไม่ทิ้งกัน หรือ เยียวย ากลุ่มเปราะบาง

รองเลขาธิการ สำนักงาน ประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ฐานะโฆษก สปส. นาง พิศมัย นิธิไพบูลย์ ได้เผยถึง ความคืบหน้า ในโครงการ จ่ายเงินชดเชยดังกล่าวนี้ ให้ประกันสังคม ตามมาตรา 33 ลูกจ้าง ที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชย 15,000 บ จำนวน 6 ก่าหมื่นคน ไม่ต้อง ทำการลงทะเบียนใหม่

ยืนยันว่า ในขณะนี้ มีข้อมูล และ จำนวนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แน่ชัดแล้ว ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพิ่ม

สาเหตุ เกิดจาก ทางสำนักงาน ประกันสังคม คัดแยกชื่อออกมาแล้ว คัดกรอง จากกิจการ ที่มาขึ้นทะเบียน รับรอง ขอเงินชดเชย ให้ลูกจ้างในก่อนหน้านี้ แต่มีผู้ประกันตน บางส่วน ซึ่งเป็น ส่วนน้อย ที่มีข้อมูล ไม่ครบถ้วน ทาง สำนักงาน ประกันสังคม ก็จะติดต่อ เพื่อขอข้อมูล กลับไป

เงิน 15,000 บ. จะโอนเข้าบัญชี ของผู้ประกันตนได้ ไม่เกิน กลางเดือน ส.ค 2563

สำหรับประชาชน ที่ต้องการเงินเยียวย ๅช่วยเหลือ จะต้องมีเงื่อนไขได้รับเงินเพิ่มตามนี้ 2 ข้อ

-กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วัน

-กลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท มีจำนวนทั้งหมด 86,128 คน

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง / ข่าวไทย