วิธีปลูกผักชีฝรั่งให้งามไว แบบแค่ปลูกเดียวอยู่ได้นาน 6 ปี

เกษตร

ถือเป็นเทคนิคดีๆที่น่าแชร์สำหรับการปลูกผักชีฝรั่ง ถือเป็นองคืประกอบของการทำอาหารหลายๆชนิด โดยวันนี้เรามีเทคนิคมาแบ่งปันกันไปชมกันเลย

ขั้นตอนการปลูกผักชีฝรั่ง 

1. เตรียมดิน ปรับปรุงพื้นที่ให้สม่ำเสมอกัน พยายามอย่าให้มีน้ำท่วมขัง

2. ถ้าจะให้ดี ควรตากดินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการฆ่ า เ ชื้ อ โร ค ในดิน

3. ปลูกโดยการแยกหน่อจากต้นที่สมบูรณ์มาปลูกใหม่ แยกแขนงจากต้นแม่ โดยแบ่งต้นแม่ออกเป็น 3 ส่วน
คือ พ่อ แม่ ลูก โดยเลือกเอาต้นพ่อ หรือ ต้นแม่ที่มีความสมบูรณ์ที่สุดออกมาปลูกใหม่ ต่อไปเรื่อยๆ เช่น ต้นแม่มี 10 แขนง ก็แยกออกมา 3 แขนง เพื่อปลูกใหม่

4.เตรียมแปลงปลูก รดน้ำให้ชุ่มเป็นโคลน แล้วจึงย้ายแขนงผักชีฝรั่งที่ต้องการมาปลูก ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 10 เซนติเมตร

การดูแลรักษา 

1.หลังปลูก 15 วัน ใส่ปุ๋ ย ค อ ก โดยการหว่าน แล้วรดน้ำตามจนเป็นโคลน

2.นับต่อไปอีกเมื่อต้นผักชีฝรั่งอายุ 30 วัน ใส่ปุ๋ ย ค อ ก รดน้ำตามจนเป็นโคลนเช่นเดิม

3.หลังจากนั้นก็ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก อาทิตย์ละ 1 ครั้ง และรดน้ำตาม

4. ผักชีฝรั่งอายุ 65 วัน ก็เริ่มตัดขายได้เรื่อยๆ โดยแบ่งตัดจากต้นแม่

5. หลังตั ด ขายครั้งแรก ต้องพ่นบำรุงด้วย ปุ๋ ย ค อ ก ไว้ประมาณ 15 วัน จึงจะสามารถตัดได้ใหม่อีกครั้ง

6.ปลูกเพียงครั้งเดียว สามารถเก็บผลผลิตขายได้ต่อเนื่อง 5-6 ปี จึงรื้อแปลงปลูกใหม่

สรรพคุณผักชีฝรั่ง

1. ลำต้น และร า ก

ลำต้นที่เป็นเหง้านำมาบดใช้ทาบริเวณแม ล งกั ด ต่ อ ย ช่วยลดอาการปวดได้ และรับประทานสดเป็นยาขับปัสสาวะ ส่วนรากนำมาต้ ม รับประทานแก้ไข้เป็นห วั ด ช่วยขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ รวมถึงประโยชน์หลักสำหรับปรุงอาหารเพื่อปรับปรุงกลิ่นรสอาหาร

2. ใบ

ใบใช้บดนำมาทารักษาแผล แผ ล ติดเ ชื้ อ แผ ลอักเสบ รับประทานสดเป็นย า ขั บ ปัส สาวะ และนำมาเ คี้ ยวใช้ระงับก ลิ่ นป า ก รับประทานเป็นย า ระบ าย แก้ไข้ รักษาห วั ด ช่วยเจริญอาหาร รวมถึงการใช้ประโยชน์หลักสำหรับปรุงอาหารเพื่อดั บกลิ่น ค า วทำให้อาหารน่ารับประทาน