มาแล้ว 10 มิย รับโอนเงินกลุ่มเปราะบาง

News

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รอคอยกันมานานวันนี้แล้วนะครับสำหรับแม่ๆ 10 มิ.ย. จะมีการจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินจำนวน 2 เดือน ของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท

หลังจากที่รัฐบาลสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วง c๐vid โดยมาตรการเยียวย าที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี ครม. เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 คือ เงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 13 ล้านคน ประกอบด้วย

3 กลุ่มเปราะบาง

ซึ่งในวันที่ 10 มิ.ย. 63 จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มบุตรแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินเยียวย ากลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 เดือน เป็นของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2600 บาท

วันนี้แม่ๆรับ 2600

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่ ส่วนก้อนสุดท้ายเป็นรอบโอนในเดือน ก.ค. จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค. 63 เป็นจำนวน 1600 บาท 1000 บวก 600

วันนี้แม่ๆอย่าลืมไปเช็กกันดูนะครับสำหรับใครที่เงินเข้าแล้วก็ดีใจด้วยครับ

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง , มุมข่าว