ส่องชัด เ ล ข เด็ด พระเตือนชัย

News

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีน้องชมพู่ อายุ 3 ปี สู ญห ายจากบ้ านพักพัก

อ.ดงหลวง จ.มุกด าห าร ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.63

จนไปพบ ร่าง กลางป่าบนเขาภูเหล็ กไฟ ห่ างจากบ้ าน 5 กม.

นอกจากนี้ยังมีหมอธร รมและพระป่ าออกมาทำน ายจุดซ่อนเสื้ อ

ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญ โดยผ่ านมา 32 วันแล้วแต่ก็ยังหาไม่พบ

ล่ าสุด ผู้สื่อข่าวได้เดินทางมาที่วัดถ้ำจ ารย์ครูภูหินต่าง ต.หนองสูงใต้

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เพื่อพบกับหลวงปู่เดื อนชัย ธมวิจโย

เจ้ าอาวา สวัดถ้ำจารย์ครูภูหินต่าง จ.มุกดาหาร เพื่อจะสอบถามถึงเรื่องร าวน้องชมพู่

แต่เมื่อมาถึงวัดพบว่าหลวงปู่เดื อนชัยไปรับกิจนิม นต์ที่ จ.นครน า ยก ตั้งแต่เช้ามืดแล้ว

จะเดินทางไป 3-4 วัน หรืออาจจะมากกว่านั้น แต่บรรย ากาศที่วัดมีชาวบ้ านเดินทางมาไม่ข าดส าย

และในวันใกล้หวยออก ก็มีคนมาขายลอตเตอรี่ที่หน้าศ าล าวัด

ซึ่งพระลู กวัดก็ต้องขอให้ไปข ายที่อื่น เพราะเก รงว่าคนจะเข้าใจว่าเป็นการชี้นำชาวบ้ านให้เกิดความงมง าย

พระ ลู กวัดจึงได้ปิ ดศาลาไว้ ซึ่งคนขายลอตเตอรี่ก็ต้องไปนั่งใต้ร่มไม้แทน

เห ตุที่ปิ ดศ าล าก็มีอีกเห ตุผล คือ หากคนเข้าไปในศ าล าจำนวนมากในช่ วงที่หลวงปู่ไม่อยู่

อ าจจะเกิดความ วุ่ น ว า ย และไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นใครมาจากไหน บ้ าง

บ างคนอาจจะประส งค์ไม่ดี จึงปิ ดไว้เพื่อความปลอดภั ย

ทีมข่าวจึงได้พูดคุยกับพระสุนทร ธรรมะสุนทะโล หรือ ครูบ ากลิ้ง

พระลู กวัดถ้ำจารย์ครูภูหินต่าง เปิ ดเผยกับทีมข่ าวว่า ตั้งแต่หลวงปู่เดื อนชัยไปช่วยเรื่องน้องชมพู่

ก็เริ่มมีคนหลั่ งไหลมาทั่วสาระทิศ บ้ างก็มาทำบุญ บ้ างก็มาไหว้หลวงปู่ แต่หลวงปู่ไม่บอกหวย

ญาติโยมก็มักจะจับประเด็ นจากการสวดมนต์ และก็ไปตีห วยเอาเอง

บ างคนก็ไปจุดธูปแล้วดูหวยจากก้ านธูป และวันนี้คนที่ตั้งใจมาหาหลวงปู่ ทราบว่าหลวงปู่ไม่อยู่ ก็กลับบ้ านไป

อย่ างไรก็ตาม ตั้งแต่สำนักพุ ทธศ าสน าเข้ามากำชั บ และห้ ามหลวงปู่ และห้ ามพระในวัด

ไม่ให้แสดงกิริย าท่ าท างตามที่เคยปรากฎในข่ าวว่าไม่เหมาะสม เพราะอ าจจะส่งผลต่อพุทธศาสนา ตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ก็ไม่ทำอีก

อย่ างไรก็ตาม ตัวเลขจากก้านธูปที่ชาวบ้ านมองเห็น เป็นเลข 4 เลข 8 และเลข 1

บ างคนก็เห็นเป็น 0 เลข 8 เด่นชัด โดยจุดประสงค์ของชาวบ้ านก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาขอหวยอย่ างเดียว

แต่มาเพื่อก ร าบไหว้หลวงปู่เดื อนชัย