อุตุฯ เ ตื อ น วันนี้ ฝนตกหนัก

Articles

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ ในช่วงวันที่ 18 ถึง19 มค 63 ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1 ถึง 13 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 มค 63 บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนเพิ่มมากขึ้น และในช่วงวันที่ 22 ถึง 24 มค 63 บริเวณภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ ในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 มค 63 จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น และคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 18 ถึง 24 มค 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และในการสัญจรผ่านบนิเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 มค 63 ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ

ในช่วงวันที่ 18 ถึง 19 มค 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้าปกคลุมภาคเหนือ ส่วนในช่วงวันที่ 22 ถึง 24 มค 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น และทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ในช่วงวันที่ 19 ถึง 21 มค 63 คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนจะพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 18 ถึง 19 มค 63 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 12-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 35 องศาเซลเซียส ลมเหนือ ความเร็ว 10 20 กม ชม บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1 13 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 20 21 มค 63 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 13 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 34 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10 20 กม ชม บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3 12 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 22 24 มค 63 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 1 3 องศาอุณหภูมิต่ำสุด 10 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10 20 กม ชม บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1 12 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 18 20 มค 63 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิลดลง 1 2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 34 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 25 กม ชมในช่วงวันที่ 21 24 มค 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 17 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 35 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 25 กม ชม

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 18 และ 22 24 มค 63 เมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าในช่วงวันที่ 19 21 มค 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม ชม

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 19 มค 63 มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 34 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรส่วนในช่วงวันที่ 20 24 มค 63 มีเมฆบางส่วนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก ในช่วงวันที่ 18 และ 23 24 มค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 20 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 20 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูง 1 2 เมตรในช่วงวันที่ 19 22 มค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 40 ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20 35 กมชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก ในช่วงวันที่ 18 และ 23 24 มค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ในช่วงวันที่ 19 22 ม ค 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 22 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 35 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 15 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 18 19 มค 63 มีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 36 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 20 24 มค 63 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 20 กม ชม