ใครไ ด้เงินไปแล้วเช็กด่วน คลัง ประกาศเตือน ถึงคนที่ได้ 5000 ไปแล้ว

News

อีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับจากประชาชนได้ดีอย่างมากอย่างโครงการ เราไม่ทิ้งกัน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องทบทวนสิทธิ์หลายคนให้ข้อมูลเท็จ และยังพบปัญหากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา โดยอ้างผลกระทบจากการประกอบอาชีพเสริม ในจำนวนนี้บางส่วนได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว จึงขอให้ลงทะเบียน สละสิทธิ์ ปุ่มสีชมพู บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.คอม เพราะกระทรวงการคลังมีระบบการตรวจสอบย้อนหลัง หรือ โพสต์ ออดิท หากตรวจพบผ่านกระบวนการดังกล่าวจะถูกเรียกเงินคืน พร้อมดอกเบี้ย หรือ อาจถูกดำเนินคดี ฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการดำเนินการมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำเร็จเรียบร้อยแล้ว 99% ในส่วนที่ยังคงเหลืออีกเพียง 1% คือการดำเนินการในส่วนที่ยังตกค้างเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์

ทั้งนี้ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28.8 ล้านราย มีการลงทะเบียนซ้ำ 4.8 รายการ และลงทะเบียนไม่สำเร็จ 1.7 ล้านราย ทำให้มีผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ จำนวน 22.3 ล้านราย มีผู้ผ่านเกณฑ์ 15 ล้านราย ไม่ได้รับสิทธิ์ 7 ล้านราย และอยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4 แสนราย อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนสิทธิ์ 2.4 แสนราย คิดเป็นสัดส่วน 1% ของจำนวนผู้ที่เข้าสู่การคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ 8 หมื่นราย จะได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ เพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

กลุ่มที่ 2 ประมาณ 1 แสนราย เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิ์ซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ไม่สามารถเจอตัวได้

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ได้พยายามติดต่อไปหาแล้วหลายครั้งแต่ติดต่อไม่ได้ จำนวน 6 หมื่นราย ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ในกลุ่มที่ 2 และ 3 กระทรวงการคลังจะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบอีกครั้ง และให้ไปติดต่อที่สาขาธนาคารกรุงไทยที่สะดวกที่สุด เพื่อยืนยันตัวตนและการประกอบอาชีพ โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดง พร้อมหลักฐานการประกอบอาชีพได้จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลผู้ร้องทบทวนสิทธิ์หลายคนให้ข้อมูลเท็จ และยังพบปัญหากลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา โดยอ้างผลกระทบจากการประกอบอาชีพเสริม ในจำนวนนี้บางส่วนได้รับเงินไปแล้ว จึงขอให้ลงทะเบียน สละสิทธิ์ ปุ่มสีชมพู บนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.คอม เพราะกระทรวงการคลังมีระบบการตรวจสอบย้อนหลัง หรือ โพสต์ ออดิท หากตรวจพบผ่านกระบวนการดังกล่าวจะถูกเรียกเงินคืน พร้อมดอกเบี้ย หรือ อาจถูกดำเนินค ดี ฐานนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เชื่อว่าทุกๆคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนเชื่อว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปได้

ขอบคุณ siamnews