ข่ า วดี กลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์เพราะประกันสังคม และค้าขายออนไลน์

News

ยังคงเป็นที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรณีมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ c๐vid ลงทะเบียนผ่านเว็บ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5000 บาทจำนวน 3 เดือน ล่าสุดคลังได้เปิดให้ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 29 พค สามารถร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ และกับ 3 ธนาคารได้แก่ กรุงไทย ออมสิน ธกส

สำหรับ 3 สถานะที่ควรไปร้องเรียนได้แก่

1 ยกเลิกลงทะเบียน

2 ยกเลิกทบทวนสิทธิ์

3 ไม่ได้รับสิทธิ์

เราไม่ทิ้งกัน

และสถานะทบทวนสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิไม่พบตัวรอรับ SMS จากคลังเพื่อให้ท่านไปรายงานตัวที่ธนาคารกรุงไทยด่วน

ติดต่อกรุงไทยด่วน

ล่าสุด สำหรับกลุ่มที่ถูกAI ปัดให้เป็นแม่ค้าออนไลน์ และโดนปัดตกเพราะประกันสังคม มีข่าวดีมาบอกเกี่ยวกับสถานะที่มีปัญหาเรื่องประกันสังคมและค้าขายออนไลน์ รายละเอียดตามรูป

ภาพจาก โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับใครที่ยังไม่ได้รีบเลยนะครับหมดเขตร้องเรียนวันที่ 29 พค ที่จะถึงนี้แล้ว

ขอบคุณ โครงการมารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , มุมข่าว