การไ ฟฟ้า ประกาศ ให้เลื่อนชำระบิลค่าไ ฟรอบเดือน เมย 63 ออกไปก่อน

Articles

ถือเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างมากสำหรับค่าไ ฟที่หลายๆคนกังวลว่าทำไมแพงจังจะเอาเงินไหนจ่าย วันนี้เรามีคำตอบจากการไ ฟฟ้า เมื่อวันที่ 24 เมษายน เพจ Korat Next Step ได้โพสต์ข้อความระบุว่า รอจ่ายเดือนหน้า การไ ฟฟ้า ประกาศ ให้เลื่อนชำระบิลค่าไ ฟรอบเดือน เมย 63 ออกไปก่อน รอปรับปรุงข้อมูลลงระบบเพื่อคำนวนอัตราใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล

โดยให้รอจ่ายในเดือน พค ประมาณช่วงวันที่ 10ถึง15 พค โดยยังใช้ไ ฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการตัดไ ฟ เฉพาะประเภทบ้านอยู่อาศัยเท่านั้น สำหรับบ้านที่จ่ายเเล้ว จะได้รับคืนเป็นส่วนลดค่าไ ฟในเดือนถัดไป

ยังไม่ต้องจ่าย

ใครจ่ายไปแล้วจะให้เป็นส่วนลดในเดือนถัดไป

อัตราค่าไ ฟฟ้าใหม่ ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล มีดังนี้ บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้มิเตอร์ 5 แอมป์ ใช้ไ ฟฟ้าฟรี เฉพาะประเภท 1114 เเละ 1115 มีระบุในบิล ที่ใช้ไ ฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน บ้านที่อยู่อาศัย ที่ใช้มิเตอร์ 15 แอมป์ขึ้นไป หรือประเภท 1124 เเละ 1125 มีระบุในบิล คิดตามอัตราดังนี้

1 หากใช้ไ ฟฟ้ารายเดือน น้อยกว่าหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 ให้จ่ายค่าไ ฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าจริงในเดือนนั้นๆ

2 หากใช้ไ ฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 แต่ไม่ถึง 800 หน่วย ให้จ่ายค่าไ ฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 3 หากใช้ไ ฟฟ้ารายเดือน มากกว่าหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 และมากกว่า 800 หน่วย แต่ไม่ถึง 3000 หน่วย ให้จ่ายค่าไ ฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 บวกจ่ายส่วนที่ใช้เกินจากหน่วยที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในอัตรา 50เปอร์เซ็น เช่น บิลเดือน กพ ใช้ 100 หน่วย บิลเดือน เมย ใช้ 300 หน่วย ต้องจ่ายส่วนต่างค่าไ ฟ ที่ 200 หน่วย ในราคา 50เปอร์เซ็น จากอัตราปกติ

4 หากใช้ไ ฟฟ้ารายเดือน มากกว่าหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 และมากกว่า 3,000 หน่วย ให้จ่ายค่าไ ฟฟ้าเท่ากับหน่วยการใช้ไ ฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์ 63 บวกจ่ายส่วนที่ใช้เกินจากหน่วยที่ใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ ในอัตรา 70เปอร์เซ็น เช่น บิลเดือน กพ ใช้ 100 หน่วย บิลเดือน เมย ใช้ 300 หน่วย ต้องจ่ายส่วนต่างค่าไ ฟ 200 หน่วย ในราคา 70เปอร์เซ็น จากอัตราปกติ

สำหรับใครที่จ่ายไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ ส่วนต่างจะเอาไปเป็นส่วนลดในรอบบิลถัดไป

ขอบคุณ Korat Next Step , มุมข่าว