เคาะแล้ววันเปิดเทอม ผู้ปกครองพร้อมหรือยัง

Articles

ถือเป็นข่าวดีสำหรับผุ้ปกครอง เคาะแล้ววันเปิดเทอม ผู้ปกครอง เ ช็ ค วันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีหลายคนสงสัยเป็นอย่ างมากเพราะตอนนี้มีการปลด ล็ อ ก หลายธุรกิจ และยังเตรียมปลด ล็ อ ก ค่ายมวยในเดือนหน้ าทำให้ผู้ปกครองหลายคนสงสัยว่าจะมีการเลื่อนเปิดเทอมให้เร็วขึ้นหรือไม่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเตรียมจัดทำข้อเสนอ ต่อรมว.ศึกษาฯ และศูนย์บริหารสถานการณ์ c๐vid ให้พิจารณาทบทวน การประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะโ ร งเรียนนานาช าติก่อน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ว่า ทาง สช.ได้เสนอเรื่องมาให้ตนแล้ว ซึ่งศธ.จะเสนอเรื่องให้ศบค.พิจารณาต่อไปทุกเรื่องขณะนี้จะต้องผ่านการพิจารณาของศบค. ไ ม่ใช่ศธ.สามารถดำเนินการได้เลยทุกอย่ าง ต้องดูความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อม ความปลอดภั ย ของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรใน โร ง เรียนด้วย แม้จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภั ย การเสนอเรื่องให้ ศบค.พิจารณา

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ส่วน โ ร ง เรียนอื่นๆจะเสนอให้ ศบค.พิจารณาเปิดในวันที่ 1 มิถุนายนด้วยหรือไ ม่นั้น ตนขอดูความเหมาะสมก่อน เนื่องจากสถานก ารณ์ เปลี่ยนแปลงไปทุกวันดังนั้นจะต้องศึกษาถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในสอดคล้องกับสถานก ารณ์ การ c๐vid ในปัจจุบันด้วย

แต่ในส่วนของโ ร ง เรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบื้องต้นยังยืนยันกำหนดการเดิมคือเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องจากขณะนี้โ ร ง เรียนของ สพฐ.อยู่ระหว่างการดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. 1 และ ม.4 ที่จะสอบวันที่ 7-8 มิถุนายนนี้ หากเปลี่ยนกำหนดการอาจจะสร้างความสับสนให้นักเรียนและผู้ปกครองได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า นิด้าโพล ทำการสำรวจการเรียนออนไลน์พบว่า เกือบ 50% ไ ม่เห็นด้วยและอย ากให้เปิดเรียนแล้ว นายณัฏฐพล กล่าวว่า ศธ.จะพิจารณาดูความเหมาะสมเพื่อเสนอให้ศบค.พิจารณาต่อไป

ส่วนประเด็นที่ครูรับภาระจัดทำและถ่ายเอกส าร เพื่อแจ ก นักเรียนใช้เรียนออนไลน์จำนวนมากนั้น สพฐ.จะต้องไปนั่งดู ปั ญ ห า ต่อไป “การเรียนการสอนในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา ศธ.เห็น ปั ญ หา ต่างๆ และหากมี ปั ญ ห า ขึ้นมา ศธ.จะไม่ปล่อยใน ปั ญ ห า เ รื้ อ รั ง หรือคาราคา ซั ง ต้อง แ ก้ ไ ข ต่อไป ซึ่งสถานก ารณ์การเรียนทางไกลและออนไลน์ที่ผ่านมา

ผมเห็นความกระตื อ รื อร้ น ของทุกภาคส่วนที่พย าย าม ปรับตัว ทั้งครู นักเรียน และผู้ปกครองนอกจากนี้ผมยังเห็นความตื่นตัวของผู้ปกครองที่รู้ว่าใน วิ ก ฤ ต นี้ ผู้ปกครองต้องมาแบ่งเบาภาระด้วย ในส่วนของเด็ ก ก็มีความพย า ย าม หาทางรับสื่อการสอน เพื่อเรียนรู้ด้วย” นายณัฏฐพล กล่าว

เรียกว่าตอนนี้ยังไ ม่ มีการเปลี่ยนแปลง มีเพียงการเสนอเลื่อนให้โ ร ง เรียนนานาชาติเปิดในวันที่ 1 มิถุนายนเท่านั้น แต่ยังไ ม่มีการอนุมัติใด ๆ ค่า