ไทยเตรียมเฝ้า ร ะ วั ง

Articles

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเรา สำหรับตั๊กแตนทอด เดี๋ยวนี้ตั๊กแตนในประเทศไทยนั้นค่อนข้างราคาสูงประมาณกิโลกรัมละ 100-300 บาท แต่ในบางพื้นที่นั้นตั๊กแตนมีเยอะจนไม่มีค่า ไม่มีประโยชน์ กั ดกินพืชผลทางการเกษตร จึงต้องหาวิธีลดจำนวน อย่างในประเทศแอฟริกาตะวันออก ได้พบปัญหาว่ามีตั๊กแตกมากกว่าพันล้านตัวเยอะสุดในรอบ 70 ปี เข้ากั ดกินพืชผลทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระท บในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกและปัจจุบันยังขๅดแคลนงบประมาณในการคลี่คลายปัญหานี้ วันนี้ 2 กุมภาพันธ์ 63 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สศก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงสถานการณ์ของตั๊กแตนในทวีปแอฟริกาตะวันออกและให้หน่วยงานภาครัฐของไทยเฝ้าดูเพื่อป้องกัน เตรียมความพร้อมในการตรวจสินค้าเกษตรที่ผ่านเข้า ออก และตรวจแมลงณ ด่านกั กกันพืช ในทุกช่องทาง เพื่อป้องกันไข่หรือตัวอ่อนของตั๊กแตนที่ปนเปื้อนมากับสินค้าเกษตร

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ภาพข่าว TNN

ขอบคุุณ TNN