รีบ เ ช็ ก เงินอุดหนุนบุตร

Articles

กรมบัญชีกลาง กางปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุน เด็กแรกเกิดปีงบ 63 หลังโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิไปแล้ว 3 รอบในปีนี้ ส่วนปีหน้ าอีก 9 ครั้ง ถึงเดือนก.ย. ย้ำตรวจข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือติดต่อกรมกิจการเด็ก และ เยาวชน น.ส.วิลาวรรณ พยๅน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แรกเกิ ด ซึ่งกรมกิจการ เ ด็ ก และเยาวชน (ดย.)

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษย์ (พม.) เป็นหน่วยงานรับ ผิ ด ชอบโครงการดังกล่าว

และกรมบัญชีกลาง ทำหน้ า ที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ตามข้อมูลที่กรมกิจการ เ ด็ ก และเย าวชน (ดย.)

ส่งมายังกรมบัญชีกลาง โดยปีงบประมาณ 2563 ได้จัดทำปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เ ด็ ก แรกเกิ ด เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ

เดือน ม.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2563

เดือน ก.พ. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันศุกร์ที่ 7 ก.พ. 2563

เดือน มี.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันอังคารที่ 10 มี.ค. 2563

เดือน เม.ย. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2563

เดือน พ.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 2563

เดือน มิ.ย. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันพุธที่ 10 มิ.ย. 2563

เดือน ก.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันศุกร์ที่ 10 ก.ค. 2563

เดือน ส.ค. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563

และเดือน ก.ย. 2563 โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 2563

อย่ าง ไรก็ตามกรณีมีการเปลี่ยนแปลงการโอนเงินตามปฏิทินการทำงาน กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า

ในส่วนของเว็บไซต์ที่ เช็คสิทธิ์ สถานะเงินอุดหนุนแรกเกิดรัฐบาล

1. เช็คสิทธิรายละเอียดว่าเงินไม่เข้าเพราะผิดพลาด อะไรกดตรงนี้

http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

2. เช็คว่ามีสิทธิมั้ย เงินเข้าวันไหน กดตรงนี้

https://govwelfare.cgd.go.th/welfare/check

อันที่ 1. ใส่เลขปชช.ผู้ลงทะเบียนและของ เ ด็ ก จะขึ้นสถานะ E ต่างๆ พร้อมรายละเอียดต้องไปแก้ไขกับพมจ.

ถ้าขึ้นE01กับEXXไม่ต้องแก้ไขอะไร

เช็ค ดูวันรับเงินรอบต่อไปไม่ได้

อันที่ 2. ใส่เลขปชช. ลู ก แล้วจะขึ้นว่ามีสิทธิมั้ย และถ้า อย าก จะรู้ว่าเงินเข้ากี่เดือน ให้เลื่อนลงมาล่างสุดกดลง/ทะเบียน ถ้าไม่พบสิทธิ์คือเงินไม่เข้านะคะ

ขอบคุณมี่มา กรมบัญชีกลาง , ไทยรัฐ และ สังคมออนไลน์