ด่วน พบคนไทยกลับจากสิงคโปร์ 2 ราย

News

ยังคงมีการติดตามออย่างต่อเนื่องจากสถานกาารณ์ในประเทศและต่างประเทศ จากกรณีที่คนไทย ที่เดินทางกลับจาก สิงคโปร์ ผ่าน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวานนี้ที่ 13 กรกฎาคม 2563 พบว่า มีไข้สูงถึง 22 คน และผลการตรวจของแพทย์พบว่า 2 ในจำนวนนั่น ติดเชื้ อ ล่าสุดแพทย์นำตัวอย่างเลื อ ดไปตรวจ เบื้องต้นทราบว่า เคยมีประวัติติดเชื้ อมาก่อนหน้านี้

นายแพทย์นนท์ จินดาเวช รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยกรณี คนไทย 22 คน ที่เดินกลับจากประเทศ สิงคโปร์ เมื่อวานนี้ โดยหลังผ่านการตรวจคัดกรองของเจ้าหน้าที่แล้วพบว่า มีไข้ขึ้นสูง เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคประจำ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงแยกตัวส่งโรงพยาบาล

ล่าสุด ผลการตรวจของแพทย์ระบุว่า ในจำนวนนั้นมี 2 คน ติดเชื้ อ c๐vid  ส่วนที่เหลือไม่พบ จึงคัดแยกตัวไปสอบสวนโร ค เพื่อวิเคราะห์โดยพบว่า เคยมีประวัติติดเชื้ อ c๐vid  มาก่อนหน้านี้ แพทย์จึงนำตัวอย่างเลือดไปตรวจโดยละเอียดว่า ร่างกายสามารถสร้างภูมิต้านทางได้เองหรือไม่ ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผล

ส่วนคนไทยกลุ่มเดียวกันอีก 20 คน ที่มีไ ข้สูง แต่ผลตรวจยังไม่พบการติดเชื้ อ c๐vid  แต่ก็ยังคงถูกกั กตัว 14 วัน ในพื้นที่กั กกันโร คแห่งรัฐ หรือ State Quarantine เช่นเดียวกับ ผู้โดยสารทางเลือกรายอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ตามมาตรการของรัฐ

ขอบคุณ เดี่ยว / ศราวุธ คงสินธ์ จ.สมุทรปราการ / ทีนิวส์