คุณยาย หาเก็บผักกินเลี้ยงชีพ

Articles

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก จากเรื่องราวของคุณยาย ที่หาเก็บผักกินประทั งชีวิต เจ้าของสวนไม่ให้เก็บ เดินแทบหมดแรง กลับบ้านมือเปล่า เป็นภาพที่บอกเล่าโดยคุณ กรกฤต บัวพิมพ์

หลังได้เห็นภาพหนุ่มน้อยจากหน่วยกู้ภั ยสว่างวิชชาปากช่อง กำลังพาคุณยายเดินมาจากป่าผ่านไร่ที่ไถแล้วแบบเดินลำบาก จึงได้ติดต่อสอบถาม จึงรู้ว่า คุณยายอยู่บ้านเขาแคบ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คุณยายอยู่กับกับตาสองคน การเป็นอยู่ลำบาก และถ้าผ่านมาทางนี้หนุ่มน้อยกู้ภั ยก็จะแวะมาเยี่ยมยายเสมอ และวันนี้ ได้ผ่านมาทางบ้านเขาแคบ จึงแวะมาหายายถามสารทุ ก ข์สุกดิบ แต่ตาบอกว่ายายไปหาเก็บผัก

หนุ่มน้อยกู้ภั ยจึงเดินมาหายายท้ายหมู่บ้าน และบังเอิญผักที่คุณยายจะไปเก็บนั้นเป็นผักมีเจ้าของ ซึ่งเจ้าของสวนเขาไม่ให้เก็บ หนุ่มน้อยกู้ภั ยเลยพาคุณยายกลับบ้าน เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้ว อดสงสๅรไม่ได้

ขอบคุณ กรกฤต บัวพิมพ์ , ทีนิวส์