การไ ฟฟ้าหวั่น ล้ มละลๅยเหตุลดค่าไ ฟให้ประชาชน

News

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.63 เพจ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สหภาพการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค หวั่นขาดสภาพคล่อง ขอผ่อนผันส่งเงินเข้าคลัง เลื่อนจ่ายค่าซื้อไ ฟฟ้าจากกฟผ. นายกิตติชัย ใสสะอาด ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กล่าวถึงกรณีค่าไ ฟแพงขึ้นในช่วงกักตัวสถานการณ์ c๐vid ว่า

การที่ค่าไ ฟแพงนั้นเนื่องจากเดือนมีนาคม เมษายน เครื่องใช้ไ ฟฟ้าจะทำงานหนักเพราะอากาศร้อน ส่งผลให้ค่าไ ฟแพงขึ้น ส่วนการกำหนดค่าไ ฟที่แพงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไ ฟฟ้านครหลวง แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลที่มีคณะกรรมการกิจการพลังงานเป็นผู้กำหนดและกำกับดูแลในการคิดค่าไ ฟ

ทั้งนี้ กำลังประสบปัญหาจากมาตรการดังกล่าวของรัฐ ทางสหภาพเกรงว่าการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนครหลวงจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง ในเดือนกรกฎาคมนี้ จึงอยากขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ เพราะทางสหภาพฯ ไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับการบินไทย หรือรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ

การไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลทุกไตรมาส รวมปีละ 14000 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่รายได้ลดลงกว่า 2 หมื่นล้านบาท ตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงการยืดอัตราการจ่ายบิลโดยหนึ่งบิลสามารถชำระได้ภายใน 6 เดือน และการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 20 จึงอยากสอบถามว่าการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังจำเป็นต้องจ่ายเงินให้กับรัฐบาลเต็มวงเงินเดิมหรือไม่ หรือปรับลดลงตามรายได้

อย่างไรก็ตามประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเรียกร้องให้รัฐบาลมีการปรับหลักเกณฑ์การไ ฟฟ้าฝ่ายผลิตจากเดิมที่รัฐบาลผลิตแค่ 33เปอร์เซ็น เอกชนผลิต 57เปอร์เซ็น โดยขอให้รัฐบาลปรับเพิ่มอัตราการผลิตไ ฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 51 เปอร์เซ็น หากสามารถทำได้จะทำให้อัตราค่าไ ฟถูกลงและประชาชนจะได้ใช้ไ ฟฟ้าในราคาที่ถูกขึ้น

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงยื่นหนังสือและจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ดังนี้

1. จะลดหรือเลื่อนการจ่ายค่าซื้อไ ฟฟ้าจาก กฟผ.ที่ กฟภ.ต้องส่งทุกเดือนได้หรือไม่ หรือมีมาตรการรองรับอย่างไร

2. กฟภ.นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นรายไตรมาส ราว 1.4 หมื่นล้านบาทต่อปีนั้น ยังต้องส่งเท่าเดิมหรือทยอยส่งได้

3. หาก กฟภ.ขาดสภาพคล่อง โดยเฉพาะจากการยืดเวลาให้ประชาชนจ่ายค่าไ ฟได้ 6 เดือนนั้นรัฐบาลจะเข้ามาดูแลอย่างไร นายกิตติชัย เผยว่า กฟภ.และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วง c๐vid แต่หากดำเนินตามนโยบายรัฐบาลโดยไม่มีมาตรการมารองรับ กฟภ.อาจจะขาดสภาพคล่องในเดือนก.ค.นี้ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจเร่งพิจารณามาตรการรองรับสำหรับ กฟภ.ด้วย

ขอบคุณ ข่าวเวิร์คพอยท์ 23 , mumkhao