โต โย ต้า ฮอนด้า เรียกคืนรถร่วม 6 ล้านคัน

Articles

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากเรื่องราวของบริษัท โตโยต้า และ ฮอนด้า ประกาศเรียกคืนรถยนต์ในทวีปอเมริการวมกว่า 6 ล้านคัน หลังพบปัญหาด้านความปลอดภั ยที่อาจทำให้ถุงลมนิรภั ยไม่ทำงาน สำนักข่าว ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 22 มค 2563 บริษัท โตโยต้า และ ฮอนด้า 2 ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ประกาศเรียกคือนรถยนต์จำนวนรวมกว่า 6จุด1 ล้านคันทั่วโลก โดยส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐฯ หลังจากพบความบกพร่องในระบบรักษาความปลอดภั ย ที่อาจทำให้ถุงลมนิรภั ยไม่ทำงาน

บริษัท โตโยต้า เรียกคืนรถยนต์รุ่น โคโรลลา โคโรลลา แมทริกซ์, อาวาลอน และ อาวาลอน เอชวี ที่ผลิตระหว่างปี 2553ถึง 2562 จำนวน 3จุด4 ล้านคันทั่วทวีปอเมริกา โดย 2จุด9 ล้านคนในจำนวนนี้อยู่ในสหรัฐฯ หลังจากพบปัญหาที่ หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (ECU) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยปกป้องผู้โดยสารกรณีที่เกิดการช น โดยตามปกติแล้ว ECU จะสื่อสารกับเซนเซอร์ของรถ และเปิดถุงลมนิรภั ยกับยึดเข็มขัดนิรภั ยให้แน่นขึ้น

แต่โตโยต้าพบว่า ECU อาจทำหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจากสัญญๅณรบกวนไ ฟฟ้า (electrical noise) อาจเข้าไปขัดขวางการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้ ซึ่งพวกเขาจะแจ้งเจ้าของรถที่ได้รับผลกระท บทุกคนในอเมริกาภายในกลางเดือนมีนาคม เพื่อให้นำรถมาต ร ว จส อ บ และอาจมีการติดตั้งฟิลเตอร์ป้องกันสัญญๅณรบกวนให้หากจำเป็น ขณะที่ ฮอนด้า ต้องเจอกับปัญหาถุงลมนิรภั ยของบริษัท ทาคาตะ อีกครั้ง โดยพวกเขาเรียกคืนรถยนต์ 2จุด7 ล้านคันในอเมริกาเหนือ แบ่งเป็นในสหรัฐฯ 2จุด4 ล้านคน และในแคนาดาอีก 3 แสนคัน โดยเป็นรถยนต์แบรนด์ อาคิวรา ที่ผลิตในปี 2539ถึง2546 เนื่องจากระบบสูบลมถุงลมนิรภั ยอาจทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์

ฮอนด้า

โตโยต้า

ซึ่งฮอนด้าจะให้ผู้ได้รับผลก ร ะ ท บมาต ร ว จสภาพลงทะเบียนเพื่อนำรถเข้าตรวจสอบ แต่ต้องใช้เวลาราว 1 ปี กว่าจะเริ่มตรวจสอบและซ่อมแซมได้ เพราะขาดอะไหล่ทดแทน อย่างไรก็ตาม ฮอนด้า ยืนยันว่า ปัญหๅที่พบไ ม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทาคาตะ โดยเกิดขึ้นหลายกรณีจนทำให้ผู้โดยสารได้รับอันตราย ต้องเรียกคืนรถยนต์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

ขอบคุณ ไทยรัฐ