คลัง เตรียมแจกเงินให้ผู้ถือบัต รสวั สดิการ ยืนยันได้ครบทุกคน

Articles

ยังคงเป็นที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องหลังคลัง เตรียมแจกเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ ซึ่งมีการยืนยันแล้ว่ารอบนี้ได้ครบทุกคน เรียกว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินได้เลยค่า

จากสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนต่างได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งทางรัฐกำลังหาแนวทางช่วยเหลือ โดยการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผอ.เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีการออกมาตราการเพื่อดูแลและช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทั้งหมดกว่า 40 ล้านคน ซึ่งมาตราการที่ออกมาแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

ซึ่งกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย มีทั้งหมด 14.6 ล้านคน หากหักจำนวนการช่วยเหลือที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มอื่นๆจะเหลือเพียง 2.4 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่ตกหล่นในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังนั้น เป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเรียกอีกอย่างว่าบัตรคนจน กว่า 14.6 ล้านคน

ส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมมาตราการในการช่วยเหลือไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีกลุ่มที่ตกหล่นอยู่ 2.4 ล้านคน ที่ยังไม่ได้รับมาตราการการช่วยเหลือใดๆจากรัฐ ซึ่งในขณะนี้ ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งหาทางความช่วยเหลือ

นายลวรรณ กล่าวต่อว่า อยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า รัฐดูแลคนทุกกลุ่มอย่างถ้วนหน้าด้วยมาตรการที่เหมาะสมแตกต่างกันไป และรัฐพร้อมจะออกมาตรการดูแลอย่างทันถ้วงที ที่เหมาะสมกับสถานการเพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ COVID-19 ครั้งนี้ไปพร้อมกัน โดยคลังคาดว่า ในส่วนนี้ทั้งหมดเมื่อมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของมาตรการในการให้ความช่วยเหลือของรัฐแล้ว จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคนที่รัฐบาลเตรียมจะให้ความช่วยเหลือต่อไป

ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ เตรียมเฮได้เลยค่า