เจ้าของ รพ.บังกลาเทศ ออกใบรับรองผล c๐vid ปลอม

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เป็นเหตุการณ์จากต่างประเทศ โดยมีรายงาน ระบุว่า ทางการบังกลาเทศกุ ม นายโมฮัมเหม็ด ชาเฮด เจ้าของโรงพยาบาล ที่ถูกกล่าวหาว่าออกใบรับรองว่าไม่ติ ด c๐vid ป ล อ ม เป็นจำนวนกว่า 6,000 ใบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะพยายามหล บห นีไปยังประเทศอินเดีย นับเป็นการสิ้นสุดการตามตัวระยะเวลายาวนาน 9 วัน

โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อนายชาเฮด วัย 42 ปี เป็น 1 ในผู้ต้องหากว่า 10 ราย ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองปลอ มดังกล่าว ที่ทางการเข้าควบคุมตัวในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจบังกลาเทศระบุว่า คลินิคของนายชาเฮด 2 แห่ง ออกใบรับรองการไม่ติดเชื้ อ ปลอ มไปแล้วถึง 10,500 ใบ ในจำนวนนี้ 4,200 ใบ มีการตรวจเชื้ อจริง แต่อีก 6,300 ใบ เป็นใบรับรองปลอ ม ที่ไม่ได้ตรวจเกิดขึ้นจริง ขณะที่เขาสวมผ้าคลุมผมเพื่อพยายามปลอ มตัวเป็นผู้หญิงที่ริ มฝั่งแม่น้ำเพื่อไปยังอินเดีย

สำหรับนายโมฮัมเหม็ด ชาเฮด เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาอีก 12 คน ที่ตำรวจบังกลาเทศกุ มในค ดีดังกล่าว ซึ่งนอกจากการปลอ มผลตรวจแล้ว เขากับพวกซึ่งรวมถึงภรรยาของเขาและแพทย์คนอื่น ๆ ยังถูกต้องข้อหาในความผิดเรียกเก็บเงินค่าใบรับรองc๐vid และค่ารักษา c๐vid ทั้ง ๆ ที่โรงพยาบาลของเขามีสัญญากับรัฐว่าจะรักษาผู้ติดเชื้ อ แก่ผู้ป่ว ยฟรี

ทั้งนี้กรณีดังกล่าวส่งผลให้สถานการณ์การแพร่ ในประเทศที่มีประชากร 168 ล้านคน และส่งผลกระท บโดยตรงกับแรงงานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ กลุ่มแรงงานซึ่งเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจบังกลาเทศเอง ขณะที่ในบังกลาเทศมียอดผู้ติดแล้ว 193,000 ราย เสี ยแล้ว 2,457 คน

ขอบคุณ ทีนิวส์