แน่นทุกวัน ปชช. แห่งขึ้นทะเบียน แจ้งตกงาน

Articles

ในปัจจุบันการมีงานทำถือเป็นเรื่องที่ดี จากสถานะการณ์หลายพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจในบ้านเราหลายโรงงานได้มีการยกเลิกการผลิตไปบ้างบางส่วนแล้ว โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่สำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี มีประชาชนเดินทางมาติดต่อสำนักงานประกันสังคมมีการติดขั ด เนื่องมาจากมีรถจอดจำนวนมาก ทำให้การจราจรบริเวณหน้าสำนักงานติดขั ดในช่วงเวลาราชการ ที่สำคัญบริเวณดังกล่าวไม่มีที่จอดรถ

จากการสอบถาม เรืออากาศเอก ศุภพร อยู่วัฒนา หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ทราบว่า ช่วงนี้สำนักงานประกันสังคม ได้มีแรงงานมาติดต่อจำนวนมากเฉลี่ยวันละไม่น้อยกว่า 200 คนที่มาแจ้งตกงาน และต้องการหางานทำใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการ ต้องใช้บัตรคิวจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้า

จึงอยากให้ผู้ที่ต้องการติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี ติดต่อผ่านทางโซเซียล หรืออินเทอร์เน็ตจะดีกว่า ไม่ว่าจะเรื่องการตกงาน การจ่ายเงินทดแทนผ่านธนาคาร ซึ่งจะได้รับความสะดวกมากกว่าที่จะมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้คนคนที่กำลังหางานทำ

ขอบคุณที่มา : รุ่งนักข่าว