สาวไปเข้าห้ อ ง น้ำ ก่ อนเอะใจเปิดกระปุกดั บกลิ่นดู

Articles

อีกหนึ่งเรื่องราวใกล้ตัวที่ไม่ควรมองผ่านสำหรับห้องน้ำสาธารณะ โดยปัจจุบันนี้การเดินทางไปในที่สาธารณะ ผู้คนเยอะๆ ต้องดูความเรียบร้อยกันหน่อย ยิ่งในห้องน้ำสาธารณะของผู้หญิงยิ่งควรร ะ วั งมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีข่าวออกมาให้เห็นบ่อยครั้ง

ล่าสุดในเพจ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเผยแพร่ภาพแจ้งเตือนสำหรับคุณผู้หญิงที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะ เพราะมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในห้องน้ำหญิงแล้วพบสิ่งแปลกๆผิดสังเกต คือ กระปุกดับกลิ่น ซึ่งแม่บ้านไม่ได้เป็นคนนำไปใส่ไว้จึงเกิดความส ง สั ยเปิดดู พบกล้องขนาดเล็กที่ใส่กระปุกดั บกลิ่นไว้ คาดว่าเป็นของผู้ไม่หวังดีนำมาซ่อนไว้เพื่อบันทึกภาพขณะหญิงสาวเข้าห้องน้ำ จึงแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าไปตรวจสอบและฝากเตือนภั ยสำหรับคุณผู้หญิงที่ใช้ห้องน้ำสาธารณะควรสังเกตสิ่งแปลกๆในห้องน้ำดีๆเพื่อความปลอดภั ย

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ทั้งนี้ฝากเตื อนคุณผู้หญิงควรสังเกตสิ่งผิดปกติในห้องน้ำทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภั ยจ้า

ขอบคุณ จังหวัดเชียงใหม่