พม่าพบแรงงาน 23 คนติด c๐vid

News

จากสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้ยังคงได้รับการติดตามอย่างต่อเนื้อง โดยเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ประเทศเมียนมา พบเชื้ อ c๐vid จากแรงงานเมียนมาที่ไปจากประเทศไทยโดยผ่านชายแดน จำนวน 23 คน โดยมีการประกาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน อย่างเป็นทางการแล้ว

สำหรับแรงงานเมียนมาส่วนมากเดินทางกลับจากประเทศไทยด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 1 คนมาจากประเทศมาเลเซีย แต่ผ่านไทยกลับไปทางด้านจังหวัดระนอง และผู้ติด c๐vid มีภูมิลำเนาอยู่ที่ รัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ยะไข่ ย่างกุ้ง พะโค อิรวดี มะลิ ทวาย ตะนาวศรี ส่วนที่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอ.แม่สอด คือ จังหวัดกอกาเลก เมืองผาอ่าง รัฐกะเหรี่ยง และเมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมียนมา ที่ชายแดนไทย – เมียนมา ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนเมียนมา-ไทย (แม่สอด-เมียวดี) บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา

แห่งที่ 2 ท้ายบ้านวังตะเคียน ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอดได้รับคำสั่งจากส่วนกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และเข้มงวดแรงงานเมียนมาที่กลับมาจากประเทศไทยมากขึ้น โดยเน้นมาตรการการป้องกันการติด c๐vid มากขึ้น

ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกๆคน เชื่อว่าเราจะผ่านช่วงนี้กันไปได้

ขอบคุณ ข่าวไทย