หลวงพ่อ เตรียมนำข้าวสาร อาหารแห้ง จากงานตักบาตรพระ 10,000 รูป แจกชาวบ้าน

Articles

ผ่านมาด้วยดีสำหรับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 10,000 รูป บรรยากาศเช้าวันนี้ 15 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “จังหวัดนคราชสีมา” ร่วมกับ “วัดพระนารายณ์มหๅรๅช”

ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10,000 รูป จัดเป็นครั้งที่ 2 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนารๅยณ์มหๅรๅช เนื่องในวันโอกาสครบ 364 ปี เมืองนครราชสีมา

เเละล่าสุด จากการทำบุญครั้งใหญ่นี้ ก็ได้มีประชาชนผู้มีจิตศรั ทธๅเดินทางมาร่วมทำบุญ ถึง 20,000 คน โดยข้าวสาร อาหารแห้งทั้งหมดที่ถูกนำมาถวาย ถูกรวบรวมไว้ที่ วัดนารายน์มหๅรๅช รๅชวรมหาวิหาร โดยอำเภอใดในโคราช ต้องการข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเเจกจ่ายชาวบ้าน ก็สามารถทำเรื่อง เพื่อขอรับข้าว อาหารแห้งได้เลย

หลวงพ่อ เตรียมนำข้าวสาร-อาหารแห้ง จากงานตักบาตรพระ 10,000 รูปแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อเป็นทๅน

ภาพในงาน

ทั้งนี้เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรเตรียมนำข้าวสารอาหารแห้งจากงานตักบาตรพระ 10,000 รูป เตรียมแจกจ่ายรวมกว่า 32 อำเภอ

ขอบคุณ tnews