คนที่ยังไม่ได้เงิน 10,000 หลังวันที่ 17 รับเงินทีเดียว 15,000

Articles

ยังคงเป็นที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กระทรวงการคลัง เผยว่า คาดว่าภายในวันที่ 17 พ.ค. 2563จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99%

โดยอาจมีกลุ่มที่ ต ก ค้างบ้ าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูล

และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัว

เนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์

กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป

ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้น บ้ าง

อย่ าง ไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ได้ขย าย เวลารับเรื่อง ร้ อง เรียนทุ กข์ ตามมาตรการเยี ย ว ย า 5,000 บาท

ที่กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

ล่าสุดหลายคนก็ต่างสงสัยว่าสำหรับคนที่ยัไม่ได้เงินนั้น เมื่อไหร่เงินจะเข้า

โดยล่าสุดทางเพจ Krungthai Care ระบุว่า ไม่สามารถตอบวันที่แน่ชัดได้

ระยะเวลาการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลัง

ทางกระทรวงการคลังกำลังเร่งกระบวนการตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบ อย่ าง เร็วที่สุด

โดยหากใครที่ยังไม่ได้ 10,000 ในรอบนี้ก็ไม่ต้องห่วง เพราะอาจจะได้ทบทีเดียว 15,000 ก็ได้นั่นเองค่ะ

อย่ าง ไรก็ตามคงต้องรอลุ้นกันอีกครั้งจ้า ภายในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ จะเปลี่ยนแปลงสถานะให้ครบค่ะ

ขอบคุณ Krungthai Care