กค จ่ายครั้งเดียว 3000

Articles

ถือเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนมาตลอดเรื่อยมา สำหรับ บัตรสวัสดิการณ์แห่งรัฐ เมื่อเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เพจ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ความคืบหน้าล่าสุดของมาตรการเยียวย า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวย าจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่กระจายของ c๐vid คลังจะจ่ายเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน พฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

คาดว่าเริ่มจ่ายได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ ส่วนเงื่อนไขการรับเงินเยียวย าของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากได้รับสิทธิ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวย าผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ให้รอฟังกำหนดวันโอนเงินเข้าเท่านั้น

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก สวัสดิการ ทันข่าว4.0

โพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้หากมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร ทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว4.0 , มุมข่าว