ชงเข้าที่ประชุม ขยาย พ.ร.ก. ฉุ กเฉิน ต่ออีก 1 เดือน

News

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการพูดถึงอย่างมาก วันที่ 21 พ.ค. 2563 พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แถลงภายหลังการประชุม สมช. เพื่อพิจารณาว่าจะขยายการประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุ กเฉิน หรือไม่

ล่าสุด พล.อ.สมศักดิ์ แถลงว่า ที่ประชุม สมช. มีมติเห็นชอบขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุ กเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน คือให้ครอบคลุมเดือน มิ.ย. ทั้งเดือน ซึ่ง 1 เดือนต่อจากนี้จะเตรียมผ่อนคลายระยะที่ 3 และ 4 ซึ่งมีความ เ สี่ ย ง มากขึ้นเป็นลำดับ เพื่อไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับมาในระลอกที่ 2 เพื่อเหตุผลทางสาธารณสุขเป็นสำคัญ จากนั้นจะมีการนำเสนอต่อศูนย์บริหารสถานการณ์ c๐vid หรือ ศบค. ซึ่งวันพรุ่งนี้ และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกๆคนด้วยเชื่อว่าเราจะต้องผ่านกันไปได้

ขอบคุณ ไทยรัฐ