พี่น้อง ชาวอิสานเฮ เตรียมทำงานใกล้บ้าน

Articles

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวอิสาน หลังจากที่เพจ โขงเจียม อุบลราชธานี ได้ลงภาพป้ายนิคม AEC อุบลราชธานี ซึ่งส่งสัญาณว่า พี่น้องแรงงานที่ต้องออกไปหางานทำในเมืองไกลบ้าน ก็จะได้มาทำงานใกล้บ้านแล้ว

สำหรับโครงการดังกล่าว จะมีขนาดพื้นที่ 2300 ไร่ คาดใช้เงินลงทุน 2700 ล้านบาท ซึ่งตามแผนงานจະเริ่มก่อสร้างในปี 2563 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565 หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจະช่วยกรະตุ้นให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในรະบบเศรษฐกิจเขตนี้ไม่ต่ำกว่า 20000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการสร้างงานราว 20000 อัตราได้ภายในปี 2565

แผนที่โครงการ

โพสต์

ขอบคุณ โขงเจียม อุบลราชธานี , YouLike – เฉพาะกิจ