ง ด แจกถุง ห้างดังทนไม่ไหว ยอดขายลด

สำหรับโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกถือเป็นแนวคิดดีๆที่ช่วยปริมาณขยะอย่างมากในบ้านเราหลายๆ ร้านค้าชั้นนำก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี แต่เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการพูดถึงกันเป็นอย่างมาก หลังจากหอการค้าไทย เรณรงคให้ห้างร้านเลิกแจกถุงพลาสติก พบว่าทำยอดขายตก ก ร ะทบห้างและร้านสะดวกซื้อได้เห็นควรมีการแจกถุงกระดาษ

นายสุรงค์ บูลกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้มีการเปิดเผยว่าสำหรับผู้ประกอบการและร้านคล้าปลีกซึ่งอยู่ในการศึกษาและเตรียมออกมาตรการเสริมเพื่อช่วยในการใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเบื่องต้นจะเริ่มมีการส่งเสริมให้มีการใช้ถุงกระดาษเพิ่มมากขึ้นเพราะสามารถย่อยได้ โดยเดิมทีลูกค้าไม่ได้มีการวางแผนที่จะซื้อสินค้าอะไรส่วนใหญ่เลือกซื้อหน้างาน พอมีการงดแจกถุงพลาสติกลูกค้าก็ลดจำนวนสินค้าที่จะซื้อลง จึงทำให้ยอดขายลดลงตามไปด้วย และในส่วนภาคเอกชนก้อาจจะต้องมีการวางแผนร่วมกันเพื่อเพิ่มตัวเลือกในการอำนวยความสะดวกที่นอกเหนือจากการแจกถุงพลาสติกและการใช้ถุงผ้าให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยจ้า

เรียบเรียง ทีมงานเจาะกระแส