หมอโอ๊ค ระดมทุนช่วยบุคลากรทางการแพทย์

Articles

เรียกได้ว่าตอนนี้ทุกคนรู้ดีว่าแมสหายากมากๆ เพราะออกมาไม่ทันความต้องการของทุกคนทำให้หลายๆที่ต้องการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคลากร ที่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันทำให้หมอโอ๊ค สมิทธิ์

หาวิธีจัดหาชุดป้องกันและอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่และคุณหมอที่ต้องทำงานแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่พอ เขาเลยขอรับบริจๅคและทุกคนก็ช่วยเขาได้ดีมากๆ รวมกันให้ ตอนนนี้ยอดได้ หนึ่งล้านแล้ว โครงการตั้งใจไว้ ทำเอาหมอโอ๊คปลื้ม

โดย หมอโอ๊ค โพสต์ไอจี ว่า ” เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ต่างๆอย่างมากในช่วง C0VID 19 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จึงเกิดการขๅดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน ของบุคลากรที่อยู่หน้างาน เพื่อเป็นการดูแลปกป้อ งและสร้างขวั ญกำลังใจสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานโดยตรง ผมและเพื่อนๆแพทย์จึงร่วมกันจัดโครงการระดมทุน “เทใจให้มดงาน” เพื่อช่วยจัดหาชุดป้องกัน และอุปกรณ์ทางการแพทย์”

ทั้งนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆ คนที่แรงร่วมใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมแพทย์ได้ทำงานอย่างเต็ม

ขอบคุณภาพ IG : oak_smith