เจ้าอาวาสถึงกับมึ น นำเงินเหรียญรับบริจาคของญาติโยมมาจ่ายค่าไ ฟ

News

อีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการแชร์จำนวนมากในโลกออนไลน์ จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Travel ได้แชร์เรื่องราวของ พระครูปลัดบุญฤทธิ์ วิชฺชาธโร เจ้าอาวาสวัดนางพระยา นครสีธรรมราช ที่ออกมาบ่นถึงในกรณีที่ทางด้านของ พนักงานการไ ฟฟ้าปฏิเสธ ที่จะรับเหรียญ ในการจ่ายค่าไฟซึ่งเป็นเงินที่ญาติโยมช่วยบริจาค

เพจเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความระบุว่า เห็นใจพระคุณท่าน แต่ถ้าตามก ฏหมายจริงๆมีกำหนดไว้ว่า เหรียญกษาปณ์สามารถชำระหนี้ได้คราวละไม่เกินเท่าไร ตามแต่ละชนิดเหรียญนั้นๆ อยากให้หน่วยงานยกเว้นบ้างในบางกรณีนะ

เช้านี้นำเหรียญมาจ่ายค่าไ ฟวัดนางพระยา ทีแรกไ ฟฟ้าไม่ยอมเอาเหรียญ บอกว่าจะเอาเหรียญแค่สองพัน แล้วจะให้วัดทำอย่างไรในเมื่อมีเหรียญ เพราะเงินที่ได้มาญาติโยมเขาทำบุญ วันนี้มาจ่ายค่าไ ฟฟ้าของวัด จำนวน ๑๑,๓๔๓.๘๒ บาท แบ่งเป็น ธนบัตร ๔,๘๙๐ บาท เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบ ๖,๒๐๐ บาท และเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์ ๒๕๓ บาท รวมจ่าย ๑๑,๓๔๓.๘๒ บาท

ส่วนเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์ไ ฟฟ้าไม่เอา ท่านสงสัยว่าก ฎหมายเขาออกก ฎยกเลิกใช้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์และเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วหรือ

ส่วนเหรียญบาททำไมจ่ายค่าไ ฟไม่ได้เหรอผู้บริหารไ ฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาตอบท่านหน่อย. ไหนว่าชำระหนี้ได้ตามก ฎหมาย พระครูปลัดบุญฤทธิ์ วิชฺชาธโร เจ้าอาวาสวัดนางพระยา

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Travel , ข่าวไทย