ผลตรวจออกแล้ว กลุ่มนักเรียน หลังพักโรงแรมเดียวกับทหารอียิปต์

News

ยังคงเป็นเรื่องราวที่ให้ดารติดตามอย่างต่อเนื่อง จากกรณีทหารอียิปต์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีพบว่า มีพี่สาวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัด เดินทางไปท่องเที่ยวและพักในโรงแรมเดียวกันกับทหารอียิปต์ ที่จ.ระยอง ในช่วงเวลาดังกล่าว

จึงทำให้ทางโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จำเป็นต้องสั่งปิดโรงเรียนด่วน เพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา 3 วัน และนำตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ ย งทั้ง 5 รายนั้น เข้าตรวจหาเชื้ อ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา

โดยเมื่อเวลาประมาณ 20.40 น. ของวันที่ 15 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยผลการตรวจดังกล่าวออกมาแล้วว่า ทั้ง 5 คนนั้นมีเชื้อเป็นลบ แต่ทุกคนยังคงต้องกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนด 14 วัน

นายแพทย์สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลอุทัยธานีนำตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจาก 5 คนนั้น เข้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสๅรคัดหลั่ งของนักเรียนกลุ่มเสี่ ย งที่เข้าพักที่จังหวัดระยอง ในช่วงเวลาเดียวกับทหารอียิปต์ที่พบเชื้ อดังกล่าว

ขอบคุณ ข่าวไทย