ค่า ฝุ่ น PM 2.5 เกินมาตรฐานคลุมพื้นที่เกือบทั่ว กทม.

Articles

เรียกได้ว่ายังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับปัญหาฝุ่นในประเทศไทยตอนนี้ ในพื้นที่หลายจังหวัดเข้าขั้น วิ ก ฤ ตโดยเฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ที่ค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน โดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 21 ม.ค. 63 เว็บไซต์ ไซต์ Air4Thai.com ได้เผยแพร่ข้อมูลการตรว จสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบ สารมลพิษทางอากาศที่ตรว จพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ตรว จพบค่าระหว่าง 48 – 77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานดังนี้

แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน แขวงบางนา เขตบางนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ แขวงดินแดง เขตดินแดง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง แขวงพญาไท เขตพญาไท แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง

ส่วน ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หรือ PM 10 ตรว จพบค่าระหว่าง 67 – 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน ริมถนนดินแดง เขตดินแดง ส่วนเขตปริมณฑล มีดังนี้ ต.นครปฐม อ.เมือง นครปฐม ต.บางกรวย อ.บางกรวย นนทบุรี ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง สมุทรปราการ ต.บางโปรง อ.เมือง สมุทรปราการ ต.ตลาด อ.พระประแดง สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง สมุทรปราการ

ถ่ายตึกใบหยก จาก รพ.จุฬา แต่มองไม่เห็นแล้ว

ถ่ายจากบนทางด่วน

ที่วงกลมคือตึกใบหยก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ทีี่เห็นนั้นคือฝุ่นไม่ใช่หมอก

แม้ฝุ่นจะหนา แต่นักเรียนต้องเข้าแถว

บางนา

ทั้งนี้ทาง เว็บไซต์ airvisual.com ได้ออกมาเผยการจัดอันดับคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ ตามมาตรฐาน US AQI เมื่อเวลา 07.36 ของวันที่ 21 ม.ค. 63 กรุงเทพฯ ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 16 ของโลก ขณะที่เชียงใหม่ จัดอยู่ในอันดับที่ 19 ของโลก