อนุมัติแล้ว แม่ๆจ๋า อย่าลืมลงทะเบียนรับเงินให้หนู 3000

ถือเป็นข่าวดีสำหรับคุรแม่ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี เห็นชอบจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม เดือนละ 1,000 บาท 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท วันนี้เราก็ได้รวบรวมคำถามที่ถูกถามเป็นจำนวนมาก เราไปดูกันเลยจ้า

– ใครได้รับสิทธิ์บ้าง

ตอบ ผู้ได้รับสิทธิ์คือ

1. เด็ กจากครัวเรือนย ากจน ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ขวบ มีทั้งหมด 1.45 ล้านคน

2. ผู้สูงอายุ จำนวน 9.66 ล้านคน

3. ผู้พิกา ร 2 ล้านคน

– ได้เงินเท่าไร

ตอบ คนละ 3,000 บาท – จ่ายเงินตอนไหน

ตอบ กำหนดจ่ายเงินสำหรับกลุ่มเปราะบาง คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม แต่เนื่องจากจะหมดเดือนพฤษภาคมแล้ว จะมีการสมทบงวดเดือนพฤษภาคมไปจ่ายพร้อมกับเดือนมิถุนายน กล่าวคือ เดือนมิถุนายน จะได้เงิน 2,000 บาท เดือนกรกฎาคม จะได้เงิน 1,000 บาท

– หากได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะมีสิทธิ์ได้รับเงินกลุ่มเปราะบางไหม

ตอบ หากเป็นการรับเงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด เบี้ยคนพิ กา ร เบี้ยผู้สูงอายุ ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินเหล่านี้ เนื่องจากเงินนี้เป็นเงินเพิ่มจากเงินอุดหนุนจากที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว แต่หากท่านเป็นผู้ที่มีรายชื่อรับเงินจากโครงการอื่น ๆ เช่น เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร จะต้องรอมติจาก ครม. ต่อไป

ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

– มีเกณฑ์อะไรบ้างถึงจะได้รับสิทธิ์

ตอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการคลัง กำลังพิจารณาเกณฑ์ต่างๆ

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้