น้องมาให้โชค แบบนี้ทะเบียนรถต้องมาแล้ว งวดนี้เน้นๆ ต้องมาแน่

จากข่าวคลอ ดในรถ ทำเอาคอหว ยต้องรีบจดเลขทะเบียนกันเลย เมื่อวันที่ 23 กันย ายน 2564 ที่ผ่านมา ในเฟซบุ๊ก สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า ทางสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ รับแจ้งจากโรงพย าบาลหนองไผ่ มีผู้ป่ว ยหญิง ท้อง 2 น้ำ ไม่เดิน บ้านวังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ทางสมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์ (สำนักงานใหญ่) ได้เคลื่อนย้ายผู้ ป่ว ย ขึ้นรถและนำส่งโรงพย าบาลหนองไผ่

แต่ระหว่างทางผู้ ป่ว ย มีอาการ ปว ด ท้องครร ภ์ และได้ทำ คลอ ด บนรถพย าบาล แม่และ เด็ ก ปลอดภัยดี น้องเป็น เพศหญิง ขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณแม่

สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์

สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์

สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์

ขอบคุณ สมาคมอาสาสมัครร่วมกตัญญูเพชรบูรณ์