สปส. อัปเดตสถานะวันจ่ายเงิน ผู้ประกันตน ม.33

ประชาชนพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ตามข้อมูลล่ าสุดระบุว่า ประกันสังคมได้อัปเดตสถานะวันจ่ ายเงินสำหรับผู้ประกันตนม.33 ทั้งนี้หากผู้ประกันตน ตรวจสอบสถานะในเว็บไซต์ประกันสังคม (sso.go) แล้วพบว่า สถานะของตนขึ้นสถานะสีเขียว จะมีข้อความปรากฏดังนี้ – ได้รับสิทธิ จะโอนเงินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ในรายละเอียดยังได้รายงานอีกว่า ขณะนี้ ผู้ประกันตน ม.33 ยังโอนไม่เข้า 6.1 หมื่นราย ส่วนผู้ประกันตน ม.39 ยังโอนไม่เข้า 8.5 หมื่นราย ผู้ประกันตน ม.40 ยังโอนไม่เข้า 2.4 แสนราย

ซึ่งในวันนี้ (3 พฤศจิกายน 2564) ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเยียวย าจำนวน 5,000 บ าท

นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นทบทวนไปแล้ว และยังไม่ได้รับเงินเยียวย าให้เตรียมบัญชีให้พร้อมโดยการตรวจสอบว่าบัญชีผู้กพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย ประกันสังคมจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น