ออมสิน เปิ ด บัตรกดเงินสด 30,000

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับบัตรกดเงินสด ธนาคารออมสินในชื่อ People Card เป็นบัตรกดสินเชื่อหมุนเวียน ให้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่า ยอุปโภค บริโภคความต้องการโดย พิเศษมากๆ คือ ไ ม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไ ม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วย โดยมีวงเงิ นสูงสุดที่ 30,000 บาท สรุปคือสินเชื่อ ให้กู้ยืมเงิน นี้ สำหรับผู้ที่อยาก ยืมเงิน คือกู้ยืมเงินได้ ทุกคน เพราะไม่ต้อง ใช้หลักค้ำใดๆ

สำหรับคำถามว่า คนเงินเดือนน้อย อยาก กู้ยืมเงิน ได้ไหม บัตรกดเงิ นสด ออมสิน เงิ นเดือน 7000 สมัครได้ใช่หรือไหมนั้น ทางธนาคารออมสินได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตรคือ สัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี อายุงา นมากกว่า 1 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำและไม่เกิน 65 ปีสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการที่ทำมา 1 ปีขึ้นไป โดยมีรายได้ขั้นต่ำที่ 7,000 บาทต่อเดือน ตามภาพ โดยมีอัตราดอ กเบี้ ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมผิ ดนัดชำระห นี้ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

ต้องเตรียมใช้ สำหรับ กู้ยืมเงิน สินเชื่อนี้ เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรกดเงิ นสดออมสิน

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ ยืมเงิน ที่ต้องใช้ จะมีประกอบไปด้วย

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้ าราชการ พร้อม

2.สำเนาทะเบี ยนบ้ าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงิ นเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงิ นเดือนStatement หรือสำเนาบัญชีเงิ นเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

3.หน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สำหรับอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องเตรียมไว้ กู้ ยืมเงิน ที่ต้องใช้ จะมี

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

3.ต้นฉบับ/สำเนาเอกส ารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกส ารแสดงการเสี ยภาษี เงิ นได้ หรือเอกส ารอื่นๆ

4.Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้ าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

หลายคนอยากทราบว่า ทำการ กู้ยืมเงินเเล้ว แล้วบัตรกดเงิ นสดออมสิน จะ กี่วันอนุมัติ? จากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตพบว่า บัตรกดเงิ นสดออมสินใช้เวลาอนุมัติเฉลี่ยประมาณ 1 เดือนขึ้นไป หรือถ้ามีการตรวจที่รวดเร็วอาจจะอนุมัติที่เร็วกว่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่สนใจจะกู้ยืมเงินกับทางธนาคารออมสิน อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และอย่าลืมกดติดตามเพจ สวัสดิการแห่งรัฐด้านล่าง เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะ