ธปท จับมือทุกธนาคารพักชำระหนี้ให้ทุกประเภท

Articles

จากสถานการณ์ที่ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีแนวโน้มส่งผลกร ะทบในหลายๆ ด้านด้วยกัน ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้จับมือกับสถาบันทางการเงิน หามาตรการช่วยเหลือผู้ค้างชำระทุกประเภทที่ได้รับผลกร ะ ท บ

แบงก์ชาติได้ขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกห นี้ทุกประเภทที่ได้รับผลก ร ะทบจากภาวะเศรษฐกิจและC0VID19 โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและเร่งปรับโครงสร้าง เพื่อช่วยให้ลูกห นี้สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้ด้วยดี

ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม

พักชำระห นี้เป็นการชั่วคราว

ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิ ตได้ต่ำกว่า 10%

เพิ่มวงเงินชั่วคราวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละธนาคาร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ดังนี้

โพสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการชั่วคราว ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย