ข่าวดี ชาวนาเฮ เงินประกันรายได้ข้าว จ่ายงวดแรก 9 พ.ย. 64 โอนแน่

เป็นประเด็นที่มีคนติดตามกันจำนวนมาก กรณี เงินประกันรายได้ข้าว นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาราคาข้าวอย่างใกล้ชิด และหลังจากการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 ไปแล้ว นายจุรินทร์ได้ติดตามกระบวนการทำงานของระบบราชการเกี่ยวกับการจ่ายเงินงวดแรกของโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2564/65 ในสถานการณ์ราคาข้าวปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นงานในหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่าง

เงินประกันรายได้ข้าว

 

เงินประกันรายได้ข้าว

 

เงินประกันรายได้ข้าว

 

โดยตามกฎหมายต้องจ่ายภายใน 3 วัน หลังคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประกาศราคาอ้างอิง ซึ่งถือว่าประกาศเป็นทางการวันที่ 4 พ.ย.2564 เพราะมีข้อทางเทคนิคที่ต้องรายงาน ครม. ได้รับทราบผลการหารือเกี่ยวกับอัตราต้นทุนเงินของ ธ.ก.ส. ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ซึ่งกรมการค้าภายในได้จัดให้ทำการหารือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2564 และได้นำเสนอในการประชุม ครม. เพื่อรับทราบแล้ว นางมัลลิกากล่ าว

เงินประกันรายได้ข้าว

 

เงินประกันรายได้ข้าว

 

เมื่อประกาศลงวันที่ 4 พ.ย.2564 ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ดำเนินการระบบการโอนเงิน วันนี้ (5 พ.ย.) เป็นวันศุกร์ แล้วติดเสาร์-อาทิตย์ จึงตรวจสอบเบื้องต้นจาก ธ.ก.ส. เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวนาได้สบายใจ ทางธนาคารแจ้งว่าจะสามารถโอนเงินได้วันที่ 9 พ.ย.2564 ซึ่งไม่เกินจากวันที่ประกาศกำหนดไว้ จึงแจ้งมาด้วยความห่วงใยจากรัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกากล่ าว

เงินประกันรายได้ข้าว

 

เงินประกันรายได้ข้าว

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์ทีวี