กรมอุตุฯ ออกประกาศ ฉบับที่ 2

Articles

อีกหนึ่งสถานการณ์สภาพอากาศในบ้านเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งสำหรับท่านที่กำลังเตรียมแผนการเดินทางอาจต้องมีการเพิ่มเส้นทางสำรองไว้ในบางพื้นที่เพื่อความสะดวกในการสัญจรอย่างปลอดภั ย โดยรายงานจากกรมอุตุน ได้ออกประกาศมาแล้วฉบับที่ 2 โดยความว่า

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 กรมอุตุฯ ประกาศ อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 2 ระบุว่า ในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก โดยในบริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีผลกระทบตามภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ

ช่วงวันที่ 9 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 มีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 3 ถึง 5 องศาฯ กับมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 17 องศาฯ สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 1 ถึง 10 องศาฯ และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงวันที่ 9 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร และมุกดาหาร หลังจากนั้น อุณหภูมิจะลดลง 3 ถึง 6 องศาเซลเซียส กับมีอากาศหนาว และลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 12 ถึง 18 องศาฯ สำหรับยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7 ถึง 13 องศาฯ

ภาคกลางและภาคตะวันออก

อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาฯ กับมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 22 องศาฯ

ภาคใต้

จะมีฝนเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่ 9 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563 กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปัตตานี และนราธิวาส สำหรับคลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 9 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายและรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน สำหรับเกษตรกรควรระวังความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

ทั้งนี้สำหรับชาวนาและเกษตรกรที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรก็ควรมีแผนการเตรียมรับมือกับฝนฟ้าในบ้างพื้นที่ด้วยเพื่อลดความเสี ย หายของผลผลิตในฤดูนี้ สำหรับประชาชนสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุ หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ กรมอุตุฯ

เรียบเรียง ทีมงานเจาะกระแส