แ ถ ล ง การณ์ สมาคมร้านขายยา

Articles

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นให้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก สำหรับเรื่องของหน้ากากอนามัยที่ในตอนนี้ เป็นที่ต้องการในประเทศเป็นอย่างมาก ล่าสุดทางด้านสมาคมร้านขายยา แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่มีข่าวปรากฏทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุว่า”กรมการค้าภายใน” ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่”สมาคมร้านขายยา” วันละ 2.5 หมื่นชิ้น (สองหมื่นห้าพันชิ้น) เพื่อจำหน่ายกับผู้ที่ต้องการนั้น

“สมาคมรันขาย” ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า จนถึงขณะนี้สมาคมฯ ยังไม่เคยได้รับหน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายใน เลยเม้แต่น้อยฉะนั้น เพื่อความยุติธรม ตลอดจนลดแรงกดดัน และเพื่อให้สมาคมร้านขายยา ที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ช่วยลดช่องว่าง ช่วยแบ่งเบาภาระทางราชการในการป้องกันการติด เ ชื้ อ ไ ว รั ສ COVID-19

สมาคมร้นขายยา ขอรียกร้อง กรมการค้าภายใน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามที่ปรากภฏเป็นข่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง จึงรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน