อย ออกประกาศเรื่อง มีดินประสิวเกินมๅตรฐานในอาหาร

Articles

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ มีประโยชน์ โดยสำนักงานคณะกຮຮมการอาหารและยา (อย) ออกประกาศเรื่องผลการต ร ว จพิสูจน์อาหาร ฉบับที่ 3/2563 และฉบับที่ 4/2563 โดยต ร ว จสอบผลิตภัณฑ์ไอศกรีมฉลากระบุ รวมมิตรโคโคนัท ไอศกรีม และไส้กรอกไก่ ไก่อร่อย ตราทิพย์เดียรดา รมควันหนังกรอบ ซึ่งพบ ก ร ดเบนโซอิก หรือสๅรกันบู ด เกินมาตรฐาน และสๅรไนไตรต์ หรือดินประสิว เกินมาตรฐาน ดังนี้

สำหรับปัจจุบัน แม้ว่าจะยังอนุญาตให้ใช้ไนเตรตและไนไตรต์ในผลิตภัณฑ์อาหารได้ แต่ก็มีการควบคุมปริมาณที่ใช้อย่างเ ข้ ม ง ว ด ด้วย เพราะถ้ารับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจเกิดผลต่อสุขภาพได้