สื่อ น อ ก เผย ประเทศไทย ขึ้นแท่นอันดับที่ 1 ของโลก

News

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของประเทศไทย จากกรณีที่สื่อจากต่างประเทศอย่าง U.S. News & World Report ได้ออกมาเปิดเผยผลการจัด อันดับประเทศที่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 หรือ Best Countries to Start a Business 2020 ให้ “ประเทศไทย” ติดอันดับที่ 1 ของโลก

ในแง่ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ จากทั้งหมด 73 ประเทศทั่วโลก โดยมีอันดับ 2-10 เรียงตามมาโดยลำดับ ดังนี้คือ มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ อินเดีย ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย และแคนาดา (ข้อมูลอ้างอิง https://www.usnews.com/news/best-countries/best-start-a-business)

การจัดอันดับดังกล่าวเป็นผลจากการสำรวจความคิดเห็นของบุคคลระดับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของธุรกิจจำนวนเกือบ 6,000 ราย พิจารณาจาก 5 ปัจจัยหลัก ๆ คือ ต้นทุนการดำเนินการ ระบบราชการ-กฎระเบียบต่าง ๆ ต้นทุนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม การเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย

นอกจากนั้นแล้วอันดับความมั่นคงทางสาธารณสุขหรือ health security ranking ของทั่วโลก 195 ประเทศ (จัดทำโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ เผยแพร่ล่าสุดเดือนต.ค. 2562) ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศเดียว ที่เข้าอันดับ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยไทยอยู่อันดับที่ 6 และยังเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ไม่เพียงเท่านั้น ท่ามกลางสถานการณ์ c๐vid ในขณะนี้

ไทยได้รับการยกย่องเป็นประเทศที่มีการป้องกัน c๐vid อย่างดีเยี่ยม มีความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ c๐vid มากที่สุด ซึ่งมีเพียง 13 ประเทศทั่วโลกเท่านั้น

ขอบคุณ usnews , tnews