น างสงกรานต์​ ปี 63

Articles

เป็นอีกหนึ่งบทความน่าสนใจตามทำเนียมในทุกๆ ปี เมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือ วันสงกรานต์ จะมีการเปิดตัวนางสงกรานต์ประจำปี ที่มาพร้อมคำทำนายเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนได้ล่วงรู้เหตุต่างๆ ของบ้านเมือง ที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนั้น ๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งในปีนี้ คือปีพุทธศักราช 2563 จุลศักราช 1382 รัตนโกสินทรศก 239 ปีชวด โทศก จันทรคติเป็น ปกติมาส อธิกวาร สุริยคติเป็น อธิกสุรทิน

วันสงกรานต์ ตรงกับวันจันทร์ ที่ 13 เมษายน เวลา 21 นาฬิกา 27 นาที 0 วินาที แรม 6 ค่ำ เดือนห้า5ปีชวด

นางสงกรานต์ชื่อ โคราคะเทวี ทรงพาหุรัตน์ทัดดอกปีบ กาสะลอง มีแก้วมุกดาหารเป็นอาภรณ์ ภักษาหารน้ำมันเนย พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรมาบนหลังเสือ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ ศุกร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีมิถุน ชื่อวาโย ธาตุลม น้ำพอประมาณ พายุจัด

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้ นาคราชให้น้ำ 1 ตัว ทำนายว่า ฝนทราม

เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะ -ิบหายเป็นอันมากแล ฯ

ทั้งนี้สำหรับประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาแต่นานและเป็นการไปขอขมาเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วย

ขอบคุณ siamtopic