ชาวบ้านพากันล้อมจับ ปลาช่อน ตัวเท่าคน

News

เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจ วันที่ 15 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้าน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี พบปล าช่อนยักษ์ กล างคลองชลประทาน พากันล้อมจับปล า น้ำหนักเกือบ 200 กิโลกรัม คาดเป็นปล าช่อนอเมซอน น่าจะหลุดมากับน้ำท่วม ชาวบ้าน เล่ าว่า มีคนพบเห็นปล าตัวขนาดใหญ่ลอยขึ้นมากล างคลอง เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาดู พร้อมเอาตาข่ายมาช่วยกั้นปิดคลองเอาไว้ นำตาข่ายปิดล้อม รอบๆ แต่ปล าช่อนอเมซอน ชาวบ้านใช้เวล าปิดอยู่ 3 วัน 2 คืน ถึงจับปล าตัวนี้ได้

ล้อมจับปล าช่อนอเมซอน

ชาวบ้านสามารถปิดล้อมปล าช่อนยักษ์ไว้ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. ช่วงตอนเย็น แล้วทำการค้นหาปล าในเวล ากล างคืน ปิดล้อมกัน อยู่ 2 คืน 3 วัน จึงสามารถจับปล าช่อนได้ในช่วงบ่าย 3 โมง ของวันที่ 15 พ.ย. แต่ก็ทุลักทุเล กว่าจะจับได้ ต้องใช้แห-อวนพันปล าช่อนยักษ์หล ายรอบ ท่ามกล างชาวบ้านมายืนมุงดูจำนวนมาก โดยน้ำหนักปล าช่อนนี้ มีน้ำหนักถึง 174 กิโลกรัม ย าว 1 เมตร 70 เซนติเมตร

คลิป