สุทธิ พูดแล้ว เรื่องกำหนดวันจ่ายเงิน 15,000

Articles

ถือเป็นข่าวดีของผู้ประกันตน วันที่ 23 ก.ค.63 สืบเนื่องจากกรณี น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไม่ครบ 6 เดือน จึงทำให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปนั้น

ล่าสุด ทางด้าน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือในวงเงิน 15,000 บาท ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบ เข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มีนาคม-พฤษภาคม 2563) รวม 15,000 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวหลังจากได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 คน ในวงเงินการจ่ายทั้งสิ้น 896,640,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับ ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 59,776 คน

จะได้รัยการจ่ายเงิน เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 63 รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว (ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงิน) ซึ่งสามารถเช็กสิทธิ์ ได้ที่สายด่วนของสำนักงานประกันสังคม 1506

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / สยามท็อปปิก